Insändare om den 90-åriga damen! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Insändare om den 90-åriga damen!

Först kommer en länk till det som hände i kommunfullmäktige angående att man nekat en 90-årig dam särskilt boende.

När vissa av oss i SD pratat igenom svaren vi fick i KF så bestämde vi oss för att sätta in en insändare i Ystad Allehanda . Den insändaren och efterkommande svar finns nedanför länken.

För oss  är det självklart att den 90-åriga damen ska få ett boende där hon känner sig  trygg, så dela gärna denna länk så att de som styr i Sjöbo kommun kan se vad vi tycker om att en 90-årig dam inte får den hjälp hon har rätt till.

Kommunfullmäktige 2017-05-23

Vår insändare nr 1:

Sjöbo 2017-05-24

Insändare gällande behov av särskilt boende ett tryggt boende.

SD hade en interpellation uppe i KF 2017-05-23 angående att få särskilt boende med tanke på den 90 åriga damen som blivit nekad att få ett sådant boende trots stor oro.

Svaret vi fick på våra frågor fick vi själv tolka ur en längre text. Det blev att ”måttstock för oro” är domar från förvaltningsrätten, god livskvalite har ändrats till skälig levnadsnivå och man har inte blivit strängare i sin bedömning.

Vi anser inte att domar ska få bestämma om en dam på 90 år ska få särskilt boende utan det ska damens mående göra, och man kan aldrig veta om människan i domen man jämför med har lika stor oro som den ärendet gäller i vår kommun. Om man har ändrat ”god livskvalite” till ”skälig levnadsnivå ” då anser vi att man blivit strängare i sina bedömningar.

Sist men inte minst så anser ordförande i Vård och Omsorgsnämnden att” man inte ska tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen.”

Vi har ett antal gånger i olika beslut den senaste tiden sett att vissa partier värnar mer om flyktingarna än om våra äldre och hemlösa.

Enligt den nederländske socialdemokraten Frans Timmermans, Vice president i EU-kommissionen. flyr en majoritet av de som har tagit sig till Europa det senaste året av ekonomiska skäl och inte från förföljelse, skriver Europaportalen. Det är enligt källan Frontex, 60 procent av alla flyktingar som kommer hit som kommer av ekonomiska skäl.

Så därför vill vi ställa en fråga till ordförande om det är skillnad på var man kommer ifrån, för när det gäller sk. flyktingar som flyttar hit som lycksökande från bland annat andra EU länder och kräver både det ena och det andra så finns det inga protester och avslag gällande att komma till vår kommun och ta del av vår välfärd.

Sverigedemokraterna

Mariana Ramelius, Lars-Wilhelm Larsson, Monica Rörstam

Joakim Folkesson, Patrik Ramelius, Krister Persson

 

Svar från Moderatordförande samt två stycken ersättare(M) i Vård och Omsorgsnämnden

Länk till YA för att läsa hela svaret :http://www.ystadsallehanda.se/insandare/hapnadsvackande-sd-argumentation/

Några citat:

En häpnadsväckande argumentation från SD som tyder på ren okunskap. En ansökan om särskilt boende har inget med flyktingar och migrationspolitik att göra. Det är två helt skilda saker.

Då sökande till särskilt boende är kommuninnevånare i Sjöbo, sker beslutet av biståndshandläggare på delegation.

Vad än SD syftar på med ”god livskvalitet” så finns inte den benämningen i lagtexten, däremot arbetar vi i vård- och omsorg efter socialtjänstlagen och också efter vår egen vision ” ett gott liv” som helt handlar om hur de beviljade insatserna utförs.

Vård och omsorg i Sjöbo kommun håller hög kvalitet, vilket inte minst visar sig i alla de undersökningar som görs årligen. Personalen gör ett fantastiskt arbete för våra äldre och sjuka varje dag. Det gäller såväl chefer, biståndshandläggare, legitimerad personal och all omvårdnadspersonal. De är värda stor respekt.

Slutligen, interpellationer och motioner bör ställas enligt gällande ordning i kommunfullmäktige och nämnder, inte genom insändare i YA.

Slut citat

 

Vårt insändaresvar till ovanstående:

Länk till YA :http://www.ystadsallehanda.se/insandare/sverigedemokraterna-varnar-om-vara-aldre/

1. Vi vet att interpellationer och motioner ska ställas i kommunfullmäktige, men detta var ingen interpellation eller motion det var en insändare. Vi hoppas att ni vet skillnaden?

2. Sverigedemokraterna vet också att särskilt boende inte har med flyktingpolitiken att göra. Men däremot så säger alliansen, som är i majoritet i Vård och omsorgsnämnden, nej till att vi ska värna om de hemlösa i bostadsförsörjningsplanen. Samma partier sätter inte ner foten gällande ”flyktingpolitiken” och säger: ”Nej vi har tyvärr inte boende och ekonomi för att välkomna fler flyktingar till vår kommun”. Men man säger nej till särskilt boende åt en 90-årig orolig dam. Svaret: ”Man ska inte tro att man kan komma hit och få ett boende här när man fått avslag på andra ställen”, från Berit Lundström gör att man undrar om det gäller alla, alltså även flyktingar?

3. Angående god livskvalitet så är vi medvetna om att det inte står i någon lag. Undertecknade skriver att de arbetar efter visionen ”Ett gott liv” och då kontrar vi med att ett gott liv är detsamma som ”God livskvalitet” och inte ”Skälig levnadsnivå” .

4. Sist men inte minst: Vi håller med om att all personal i Sjöbo kommun är värda en stor eloge. Det var absolut ingen kritik mot dem. Biståndshandläggaren följer nämndens/förvaltningens direktiv och vi skyller absolut inte på henne /honom , det är ni som hela tiden hänvisar till att det är den som tagit beslutet.

Så än en gång:

Sverigedemokraterna i Sjöbo står fast i att vi aldrig skall slå bort några hjälpsökande händer ifrån våra gamla kommuninnevånare.

Ge den 90-åriga damen det trygga boende hon behöver!

 

Sverigedemokraterna

Mariana Ramelius, Lars-Wilhelm Larsson, Monica Rörstam

Joakim Folkesson, Patrik Ramelius, Krister Persson