Insändare i Ystad Allehanda den 16/8-2017 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Insändare i Ystad Allehanda den 16/8-2017

Som en reflektion av Sjöbo kommunalråds insändare i lördags den 12/8-2017 så sände vi in nedanstående text som var inne idag :

Citat YA”Bygg för unga och äldre – inte för nysvenskar” Slut citat

Vår,SD,text:

I dagens YA den 12/8 kan man läsa Magnus Webergs inlägg om att utveckla Sjöbo och vi håller med om att det inte finns möjlighet att göra satsningar för investeringar genom att höja skatten.

Välfärd

Satsningar på investeringar ska betalas många år framöver och just nu ser vi hur satsningen av simhallsbadet gör det svårt att satsa på välfärden och skolan.

Men som Magnus skriver så ska inte Sjöbo stå still och just nu så satsar Sjöbo på en aktivitetspark för gammal och ung och nästa gång vi har ekonomiska möjligheter för en satsning så anser Sverigedemokraterna att den ska göras ute i någon av våra serviceorter.

Att kommunikationer är viktiga, väldigt viktiga för de som bor i våra serviceorter/landsbygden är vi överens om. Vi anser också att vi ska bygga bostäder till våra äldre och våra ungdomar och till de som vill flytta till vårt vackra Sjöbo men vi anser inte att vi ska bygga bostäder för att migrationsverket ska kunna anvisa fler nysvenskar till oss.

Sverigedemokraterna anser också att vi ska arbeta för befintliga och nya företagare och detta har vi också påpekat vid olika tillfällen senast gällande Sjöbo Väst.

Magnus Weberg nämner att vi ska satsa på skola och barnomsorg och Sverigedemokraterna är den första att hålla med om detta men undrar hur de styrande med Magnus Weberg i spetsen har tänkt där.

Skolorna går minus i sin budget i dagsläget, familjenämnden där barnomsorg och all annan omsorg om barn /ungdomar finns går minus i budgeten. När då inte alliansen var beredd att höja skatten för 2018 så att de ska kunna ge de tillskott som behövs så undrar vi hur de har tänkt att Sjöbo ska citat: sticka ut i mängden? Jag vet att Magnus tänker” omorganisation”/effektiviseringar(=besparingar enligt oss)och det kan kanske göra en viss nytta men det kommer även att innebära att man drar ner på kvaliten enligt oss.

Sist men inte minst så är vår välfärd inom äldrevården viktig och då vill vi trycka på att det är viktigt att Vård och Omsorgsnämnden får de pengar de behöver till Hälso-och sjukvårdsavtalet(vilket inte gjordes i de styrandes budget för 2018) annars kommer det innebära att man får spara in på annat. Detta kan innebära besparingar på mat eller sysselsättningar för de äldre. Vi kan ej heller acceptera att man nekar äldre människor en omsorgsplats som de behöver för att de ska känna sig trygga. Man säger att man gör det för att man följer regler och domar, som enligt oss är tolkningsbara och Sjöbo kommun ska inte tolka till de äldres nackdel.

Sverigedemokraterna väljer att satsa på skola och omsorg för ett gott liv i Sjöbo med dess vackra natur i sin budget för 2018 och kommer så att göra även i framtiden.

Tack för ordet

 

Mariana Ramelius

Presstalesombud

Sverigedemokraterna i Sjöbo