Insändare i YA 2017-05-31 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Insändare i YA 2017-05-31

 

Insändare i YA!

Sjöbo 2017-05-24

 

Den 23 maj hade vi uppe en motion i KF gällande att göra en undersökning om hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro.

Motionen avslogs med att det inte går att påvisa ett orsakssamband mellan lärares sjukfrånvaro som enda förklaring till elevers resultat i nationella prov och slutbetyg.
SD håller fullt med om detta, men det är en av parametrarna och vi anser att man måste ta reda på alla parametrar och ha dem som underlag när man framöver kommer att behöva prioritera i skolorna.

Kommer man att behöva det?

Ja det kommer man med de beslut som de styrande tagit de sista åren. Detta kommer att få konsekvenser om kommunfullmäktige antar den budget som alliansen kommer att lägga fram den 14 juni. Alliansen kommer inte att ta det ansvar som de bör göra och därmed kommer det att bli tufft för både Familjenämnden och Vård och omsorgsnämnden.

Vi kan läsa i YA den 23/5 i en artikel om skolan att förvaltningschefen i familjenämnden säger:
Citat : – Läget är bekymmersamt, säger Richard Löfgren.
SD vill säga att läget är mer än bekymmersamt och speciellt om de styrande inte vill ta sitt ansvar eller kanske vi ska säga vågar ta sitt ansvar.

Så med tanke på att läget blir tufft framöver så kanske man skulle bifallit motionen för att se var i skolan man ska dra in för att göra minst skada.

 

Sverigedemokraterna

Mariana Ramelius  Fredrik Jönsson
Lars-Wilhelm Larsson Patrik Ramelius