Insändare: Hur tänkte S när de röstade om indragning av förskolepersonal? | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Insändare: Hur tänkte S när de röstade om indragning av förskolepersonal?

Här kommer länk till vår hemsida om familjenämndsmöte där punkten om indragning av förskolepersonal togs upp:

https://sjobo.sd.se/skriftlig-reservation-gallande-punkten-som-handlar-om-familjenamndens-internbudget-2017-09-26/

Här kommer kommunens/familjenämndens protokoll angående detta möte:

http://www.sjobo.se/PageFiles/44068/Familjen%c3%a4mnden%20170921.pdf

 

Insändare från SD till socialdemokraterna YA 2017-10-10 :

Hur tänkte ni S ?

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/socialdemokratiska-beslut-forvanar/

Insändare gällande neddragning av förskolepersonal!

Vi blir ofta förvånade över socialdemokraternas beslut.

De säger att de för oppositionspolitik för att de vill visa vad de vill och lägger motioner som inte är möjliga att genomföra på grund av ekonomiska begränsningar.

Vad händer när de kan påverka På Riktigt?

När vi sitter i familjenämndens arbetsutskott och SD yrkar

 ”Ingen minskning av personaltätheten i förskolan i familjenämndens resursfördelningssystem ska ske, samt att kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på 0,38 % inte ska ske genom att i resursfördelningssystemet minska personaltätheten i förskoleklass och fritidshem. I övrigt bifall till upprättat förslag. ”

Detta yrkande har SD eftersom de styrande vill göra denna neddragning.

Då deltar inte S i beslut.

I Familjenämnden lägger S fram eget förslag, samma som vårt men med ett tillägg. Våra förslag ställs mot varandra för att se vilket som ska vara motförslag till de styrandes. SD vinner för att SD får två röster från de styrande. De visar tydligt att de röstar med oss i SD.

Då tänker SD att nu räddar vi förskolan från nedskärningar för det vill S och vi har två med oss från de styrande.

Vad gör S då när de styrande och SD förslag ställs mot varandra? De lägger ned sina röster och då vinner de styrande.

Analys: S ville inte på allvar stå upp för förskolan och/eller sitter man i knät på moderaterna. Genom att göra som de gör så ser det ut som man vill rädda förskolan, men På Riktigt räddar man Moderaternas förslag tillsammans med KD.

Sverigedemokraterna som vill göra skillnad På Riktigt”

Mariana Ramelius

Ledamot Familjenämnden/ Familjenämndens arbetsutskott

Fredrik Jönsson

Ledamot Familjenämnden

 

Här kommer socialdemokraternas svar till SD !

På grund av att texten är deras kan vi bara länka till den i YA 2017-10-13 :

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/sd-beslut-som-forvanar-pa-riktigt/

 

 

SD svar till texten i ovanstående länk kommer här från Ystad Allehanda 2017-10-17:

http://www.ystadsallehanda.se/insandare/s-mojliggjorde-besparingarna/

”Svar till socialdemokraterna

Sverigedemokraterna gjorde yrkande i familjenämnden, vilket handlade om punkterna som fanns på dagordningen. Om vi fått igenom vårt yrkande och alliansen sen kommit med nya ”sparförslag” fick de besluten tagas då och inte i läget som fanns. Socialdemokraterna hade en möjlighet att stötta SD i beslutet mot personalindragningar, men ni ställde er istället för personalindragningar genom att avstå att rösta.

Är det att värna om våra anställda och få dem att må bra? Det beslutet kan ni inte komma ifrån genom att säga att inga besparingar ska verkställas. Genom att avstå från att rösta såg ni till att besparingar gjordes, På Riktigt. Gällande att ni är emot effektiviseringskrav liksom vi, så kan SD säga nej till alla effektiviseringskrav som alliansen kommer att lägga. Men det kan inte ni, för ni reserverade er aldrig mot de styrandes budget i Juni och därmed har ni antagit den enligt kommunlagen. ” I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslutet om man inte reserverar sig.”

Angående att föra en stringent politik och att våga ta beslut!

På KS möte före sommaren röstade socialdemokraterna för besparingar i familjenämnden med orden att man måste följa kommunlagen. Nu gör man tydligen tvärtom enligt tidningsuttalanden och jag vet inte om det är att vara stringent. Våga ta beslut är något som SD vågat/vågar men ofta ser vi socialdemokraterna avstå från att ta beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialdemokraterna har ett delvis betalt oppositionsråd som sitter i ett viktigt organ, kommunstyrelsens arbetsutskott, som ska förbereda ärenden inför KS, där hon ofta väljer att inte delta i beslut. Det är i arbetsutskottet som hon borde ta beslut och få fram oppositionens åsikt från start. Enligt kommunallagen är det inte att föredra att en ledamot gång på gång ej deltar i beslut.

Gällande Cecilias ord om att SD säger saker i kommunstyrelsen så återkommer jag gärna till det framöver när vi har ett justerat protokoll.

Sverigedemokraterna vågar ta beslut och det har vi visat många gånger, På riktigt, och vi för inte oppositionspolitik på låtsas, så som socialdemokraterna gör.”

Mariana Ramelius           Fredrik Jönsson

                         För SD Sjöbo