Inlägg i fullmäktige | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Inlägg i fullmäktige

Ordförande ledarmöter

Att man nu ska göra ett gruppboende som ju egentligen är ett barnhem är ju en sorlig historia, barnhem har aldrig fungerat och kommer aldrig och göra det och särskilt inte med utländska barn som redan har varit med om en hel del.
Problemen med dem här barnhemmen brukar också vara mer än vad polisen klarar av och hålla ordning och reda på.
Bland annat brukar droger förekomma och sprida sig runt om kring.
Så tänk efter nu när ni röstar, det kan vara ert barn eller barnbarn som hamnar i drogberoende på grund av det här.

Av Lars-Wilhelm Larsson

Under Kommunfullmäktige så ville vi i frågan om att öppna barnhem för ensamkommande i kommunen att denna skulle gå på återremiss då den budget som vi fick presenterad var snudd på bedrägeri, och de faktiska kostnaderna inte kom fram.
Våra kommuninnevånare har rätt att veta den exakta kostnaden för ett barnhem med allt vad där kommer till.
Men det tyckte inte alla andra partier i kommunfullmäktige, utan dom mörkar gladeligen kostnaderna allt i humanismens fana. Vi tror även att då det blir så stora kostnadsökningar så kommer den besparing kommunen gör på skolan, vården och även skattehöjningen gå till detta projekt.

Av Johan Holgersson.