Initiativärende om redovisning av verksamheten ” vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet” i familjenämnden. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Initiativärende om redovisning av verksamheten ” vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet” i familjenämnden.

I familjenämnden  den 26 januari så bad SD om att få ta upp ett  initiativärende ,vilket godkändes.

Jag,Mariana, fick framföra ärendet, under punkten information, och sedan frågade ordförande, Magnus Hammarskjöld, om någon hade någon fråga att ställa till mig om detta.

Ingen sa något och då frågade ordförande om man kunde bifalla förslaget, och vi samt en del från alliansens sida svarade ja.

Ordförande väntade en liten stund ifall någon hade något däremot men ingen yttrade sig och klubban föll.

Ingen reservation från något parti så enligt ett enhälligt beslut så gäller följande framöver:

 

Här nedan kommer initiativärendet samt utdrag från protokoll gällande detta ärende.

 

Sjöbo 2017-01-26

Initiativärende gällande redovisning av verksamheten ” vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder och integrationsverksamhet” i familjenämnden.

 

Sverigedemokraterna anser att man ska redovisa ekonomin för flyktingverksamheten separat, för att det är viktigt att alla får ta del av hur stora intäkterna samt kostnaderna är inom denna del av verksamheten som ska vara ”självförsörjande”.

 

Vi föreslår att Familjenämnden ger förvaltningen i uppdrag att:

 

# De redovisar intäkter-kostnader samt där av plockar ut och redovisar personalkostnader och övrigt.

# Redovisar antal anställda som ingår i personalkostnader.

 

 Mariana Ramelius                                                                 Fredrik Jönsson

Ledamot i Familjenämnden                                                Ledamot i Familjenämnden

 

Protokoll:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius