Initiativärende i Familjenämnden 2/5-2017 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Initiativärende i Familjenämnden 2/5-2017

Sjöbo 2017-05-02

 

                                                                                                        Familjenämnden

 

Ärende:

Initiativärende om uppföljning av ärende som varit föremål för skolinspektionen.

 

Sammanfattning:

När vi får ett avslut på dessa ärenden så har i regel lång tid förflutit sedan familjenämnden skickat vidtagna åtgärder till skolinspektionen.

Då kan jag som ansvarig politiker, huvudman, i vissa ”svårare” fall fundera över hur situationen ser ut nu. Har den fortsatt enligt den plan som skickats till skolinspektionen och har det blivit den förbättring som man kan vänta sig?

 

Åtgärd:

Sverigedemokraterna föreslår därför:

Att förvaltningen i samband med att ärendet ska tas upp för avslut har förhört sig om hur situationen ser ut i ”dagsläget”, och rapporterar det i samband med avslutet.

 

Sverigedemokraterna

 

Mariana Ramelius                                                                             Fredrik Jönsson

Ledamot i Familjenämnden                                                             Ledamot i Familjenämnden

 

 

 

I anförandet nämnde SD också att vi haft kontakt med Skolinspektionen och fått reda på att det var vår plikt som huvudmän att se till att vi fick reda på att åtgärderna gjorde den verkan som det var tänkt.

Öppen röstning för om ärendet skulle tas upp i Familjenämnden  där ordförande(M) bedömde att det ej skulle tas upp.

SD begärde omröstning för att se vem som värnade om våra barn. Röstsiffrorna blev 6-5 till alliansen.

Så än en gång vill inte alliansen värna om barnens bästa.

 

 

Givetvis reserverade vi oss mot alliansens beslut:

 

Sjöbo 2017-05-18

 Reservation gällande initiativärende om att få nutidsrapport vid avslut om skolinspektionsärende.

 

Sverigedemokraterna vill ha en nutidsrapportering för att få veta att åtgärder har genomförts samt att barnen har fått den hjälp som krävs för att få de kunskaper de har rätt till, alternativ för att må bra i skolan och ej blir utsatta för mobbing kränkningar osv.

 

Denna nutidsrapport skulle innebära att vi kunde ge uppdrag till berörd rektor att de måste vidta åtgärder om inte eleven mår bättre/får den hjälp som åtgärderna ska ge.

 

Vi anser också att vi på detta sätt kan undvika att föräldrar kanske kommer behöva anmäla igen för att de anser att de åtgärder som gjorts inte är tillräckliga.

 

Detta skulle gynna framför allt barnen och deras föräldrar men även oss som huvudmän.

 

Vi har förhört oss med skolinspektionen om vad som gäller och enligt dem så är det vår skyldighet att se till att vi får en nutidsrapportering, och som huvudmän så finns det ingen sekretess mot oss utom den som gäller från början när vi får anmälan i vår ”hand”.

 

Vi gjorde ett försök att få familjenämnden att se till allas bästa men alliansen ansåg tydligen inte att detta var relevant och röstade därför ner vår begäran om att få upp detta ärende.

 

Vi reserverar oss med det bestämdaste mot alliansens beslut och tänker fortsätta kämpa för att ALLA barn får den kunskap och trygghet de har rätt till.

 

Mariana Ramelius                                                                     Fredrik Jönssson

Ledamot i familjenämnden                                                     Ledamot i familjenämnden

.

Sjöbo 2017-06-07

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius