Höjda avgifter klubbades igenom på KF | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Höjda avgifter klubbades igenom på KF

kommunhuset

Den som vårdas på korttidsboende får betala 150 kronor per dygn efter nyår.

Det är nästan en tredubbling av det nuvarande priset.

Höjningen klubbades igenom i kommunfullmäktige i går kväll, liksom flera andra avgiftshöjningar för äldre och funktionshindrade, bland annat för hjälpmedel och ledsagning.

Oppositionen ville ha återremiss  för att de inte tyckte att man fått tillräcklig information om vissa punkter .

Men jag anser att vi blivit välinformerade på Vård och Omsorgsmötena  och därför yrkade vi,SD, på oförändrad taxa på alla punkterna.

En information har också varit uppe i kommunstyrelsen som SD anser är fullt tillräcklig.

Ystad Allehanda  skrev så här om min ,SD, kommentar :

– Vi anser att taxehöjningarna innebär försämrad välfärd för Sjöboborna, och att de inte stämmer med visionen om ett gott liv, sa Mariana Ramelius (SD).

Oppositionsrådet Cecilia Olsson Carlsson (S) och Vänsterns Lucas Lennartsson tyckte framför allt att underlaget till beslutet var dåligt.

Sverigedemokraterna sa nej till återremiss, och ville istället stoppa höjningarna.  Men den styrande borgerliga majoritetens förslag klubbades igenom .

Mariana Ramelius
Ordförande SD /Ordinarie Ledamot i Vård och Omsorgsnämnden