Höjd avgift för maten till de äldre . | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Höjd avgift för maten till de äldre .

Eftersom Vård och Omsorgsnämnden fått sparkrav på sig så  har man undersökt vilka åtgärder som är möjliga att göra .

VON  har bestämt sig för att ge förslag på en höjning av måltiderna för de äldre . Detta blir ett förslag till kommunfullmäktige där det sista ordet sägs .

Eftersom man inte höjt avgiften på maten under många år och den faktiska kostnaden för maten är mycket högre än kostnaden man tar ut, så kände man att man var ”tvingad” att  höja avgiften på maten . Detta var inte ett lätt beslut att ta, men eftersom vi i Sverigedemokraterna inte kunde påverka utgången valde vi istället att göra nedanstående ”särskilda  yttrande” .

 

Särskilt yttrande

2015-04-28
Ärende: Vård och omsorg.

Angående förslag avseende höjning av måltidspriser 2016 inom äldreomsorgen.

Sverigedemokraterna inser att en höjning av måltidspriser är nödvändig men vi vill förvissa oss om att det inte innebär att det finns de som slutar beställa måltider på grund utav att de inte har råd. Därför vill sverigedemokraterna att en uppföljning sker den 30/6-2016 av hur många måltider som sålts det första halvåret . Om det är en minskning så ska man ta reda på orsak och utreda hur man ska gå vidare för att inte någon ska fara illa av en ev. dålig mathållning p.gr. av de höjda måltidsavgifterna.

Mariana Ramelius                                                Allan Backsson
Ordinarie ledamot                                            Ordinarie ledamot
Vård och omsorgs nämnden                    Vård och omsorgs nämnden