Gudrun Schyman på Gamla Torg i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Gudrun Schyman på Gamla Torg i Sjöbo

Gudrun har i dag hållit torgmöte i Sjöbo och vi var närvarande för att se och höra vad ett nytt parti som Feministiskt Initiativ hade att komma med. Hon talade mycket om allas lika rätt och kvinnors problem med att dem inte får heltidarbeten och naturligtvis talade hon om Nazism i samma andetag som hon nämnde Sverigedemokraterna, ett flertal gånger.

Hon talade vidare om positiv inflyttning i Simrishamn i form av flyktingmottagning och att Sjöbo säkert också skulle ha nytta av en sådan eftersom vi annars skulle kunna bli en utflyttningskommun.
Kort sagt inget nytt under solen, inget om hur man ska genomföra förbättringar för kvinnor vad det gäller heltidarbeten eller ekonomin när man ska genomföra det.

När mötet var avslutat blev det däremot lite intressant när en kvinnlig FI sympatisör förstod att här stod en livs levande SD-ordförande med några kompisar mitt inne på torgmötet varvid hon kom fram och sade att hon aldrig hade sett en Sverigedemokrat förut, efter en liten stund frågade hon om jag hade pratat med Gudrun, vilket jag svarade att jag inte hade gjort.

Damen gick då och frågade Gudrun om hon ville tala med en lokal Sverigedemokrat, hon svarade jag har trevligare människor att tala med, men kom faktiskt fram till mig efter en liten stund.
Jag påminde henne om hennes förflutna som kommunist och att dem likadant som Nazisterna inte hade varit så trevliga politiker genom tiderna, hon sade att hon hade gjort upp med den tiden, men att Sverigedemokraterna inte hade gjort det.

Vilket jag bemötte med att jag har röstat både på Moderaterna och Socialdemokraterna och att jag inte har något förflutet att göra upp med. Gudrun avslutade samtalet med att hon inte hade någon respekt för mig och Sverigedemokraterna, jag tackade och sade att jag har respekt för både dig och ditt parti, vilket jag har för alla partier som blir demokratiskt valda.

Efteråt tänkte jag på att jag just hade skakat tass med en hand som eldat upp 100 000kr och hur det skulle bli om den handen fick ta hand om ekonomin i landet, alltså lite kalla kårar längs med hela ryggraden.

Lars-Wilhelm Larsson
Ordförande SD-Sjöbo