Fortsättning insändare gällande ungdomsbudget! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Fortsättning insändare gällande ungdomsbudget!

2017-08-28

Här kommer först länk till  den första insändaren,sedan kommer socialdemokraternas svar i YA i lördags och mitt svar som är i YA idag.

Insändare 2017-08-22

 Cecilia O Karlssons svar:  http://www.e-pages.dk/ystadsallehanda/1639/

Här nedan kommer vissa citat ur insändaren:

 

Citat:När vi fick delårsrapport 1 redovisad ville vi, precis som Mariana Ramelius nämner, inte låta familjenämnden gå med minus då det enligt kommunallagen krävs att budget är i balans.Slut citat

Citat:Vi socialdemokrater yrkade att nämnderna och utskotten får i uppdrag att göra konsekvensanalyser av vad det innebär för verksamheterna att arbeta med att nå ekonomisk balans då prognosen visar ett minusresultat. Slut citat

Citat:

Vi har verksamheter  i vår kommun som vi politiker ska styra, i vilken riktning vi vill se vårt framtida Sjöbo, vilka visioner vi förtroendevalda har när det gäller vilka åtgärder som krävs för att nå dit vi vill.

Att vilja något betyder också att vilja framåt. För att komma framåt vill vi satsa på våra ungdomar och därav skriver vi motioner på det vi socialdemokrater tror på och är det bästa för Sjöbos framtid.

Detta är att driva oppositionspolitik.  Slut citat

Sverigedemokraternas svar idag:

Ystad Allehandas överskrift: Citat: Lura inte barnen och ungdomarna. Slut citat

Cecilia skriver att man inte lät familjenämnden gå minus då det enligt kommunallagen krävs att budget är i balans. Då undrar jag varför man lät familjenämnden gå minus för ca 2 år sedan när den hade underskott på grund av högre avgifter inom gymnasiet?

Gällande konsekvensanalyser så var det ditt yrkande men jag som födde iden men det bjuder jag på för alla våra barns bästa.

Cecilia skriver också att ”medborgarbudgeten för ungdomar” är ett sätt att driva oppositions politik och då tycker jag synd om ungdomarna. Jag menar att lägga en motion som man vet att det inte finns ekonomiska möjligheter för är väl inte att satsa på våra ungdomar. För som du själv skriver Cecilia så måste Familjenämnden hålla budget enligt kommunallagen och du vet att Familjenämnden redan arbetar med ett stort underskott.

Med andra ord så kommer vi än en gång fram till att ert uttalande där ni anser att familjenämnden skulle sagt ja till motionen är helt fel eftersom vi ska följa kommunallagen, vilket vi givetvis ska.

Mina sista ord i debatten är att när ni ska driva oppositionspolitik så gör det inte genom att lura barnen /ungdomarna med motioner som inte går att förverkliga.

Mariana Ramelius

Sverigedemokraterna