Förslag om Rullatorer oroar | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Förslag om Rullatorer oroar

Artikeln nedan talar sitt tydliga språk, vilket även underlaget för detta förslag gör .

I underlaget står det: Citat!:  Handlingsplan för budget i balans !

Aktiviteter för budget i balans : Införa egenansvar för inköp av rullatorer.

Åtgärder: Göra en uppskattning av den ekonomiska effekten av beslutet och komplettera med en risk-konsekvensanalys.

Aktuellt läge: Presentera till nämnden i maj

Överskrift riskanalys: Riskanalys för handlingsplan för budget  i balans gällande tekniska hjälpmedel.

Slut citat!

De styrande i VON säger att det är en undersökning och att man aldrig tänkt ta bort rollatorerna .

SD säger att det är ett förslag att göra en undersökning, och om man ger ett förslag till undersökning så finns det en mening med det ,eller?

Om man gjorde en undersökning utan tanken att man eventuellt skulle använda sig av den, då undrar jag vad högsta instans säger ?

Alltså vad tycker de om att man lägger resurser och tid=pengar på att göra utredningar, på besparingar som man ändå aldrig tänker sätta i verket ?

 

Vid pennan

Mariana Ramelius

Nej till besparing