Familjenämnden och besparingar | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Familjenämnden och besparingar

simhallen_cr

 

Här är en utgift som vi måste ta hänsyn till i vår ekonomi .

 

 

 

 

 

 

 

Idag på vårt kommunfullmäktigemöte så pratade man om det som togs upp i familjenämnden igår,så då får det väl anses som offentligt .Familjenämnden har ett beräknat underskott för året på -4,5 miljoner . Nämnden har fått i uppgift att spara in de 4,5 miljonerna någonstans .

Nämnden har gett tjänstemännen i uppdrag att göra något åt detta och i förra veckan så fick vi som sitter i arbetsutskottet ta del av de besparingar man kommit fram till .

 De flesta besparingarna är att man inte ska tillsätta vakanta tjänster . Bland annat så är där inte så många barn i den särskilda undervisningsgruppen som man beräknat och då behövs inte så mycket personal . Sedan finns där andra tjänster som inte är besatta av olika anledningar ..

Varför är det så ? Ja det får jag undersöka till hösten men tills det är gjort så kändes det okey att godkänna dessa besparingar .

Någon besparing beror på hyreskontrakt som tecknats senare än beräknat bla. Lövestads skola samt modulerna till ensamkommande flyktingbarn.

Men det fanns en besparing som jag absolut inte kunde godkänna och den lät så här :
-Alla ekonomiska ansvariga skall iaktta återhållsamhet avseende inköp,vikarier och externa tjänster .

När jag såg detta förslag så frågade jag förvaltningschefen vad detta kunde få för konsekvenser och fick det svar som jag anade skulle komma.

– Det kunde innebära att man kunde få lektioner som blev lärarlösa .

Så igår när beslutet skulle tagas i familjenämnden så yrkade jag på att den punkten skulle tas bort för att vi såg en fara i att denna besparing skulle innebära lärarlösa lektioner samt ev. indragning av inköp av läromedel .(Om man tog bort denna punkt skulle familjenämnden lyckas spara ihop 3,5 miljoner istället för 4,2 )

Mitt yrkande blev nedröstat men jag fick faktiskt två andra partier att rösta med mig .De värnar om kommunens barn liksom jag . Det kändes bra i hjärtat att jag iallafall försökte och fick fler med mig på tåget . Jag reserverade mig mot beslutet att ha med en besparing som jag absolut inte kan försvara .

Idag antogs förslaget i KF  inklusive den del jag ville ta bort .Vi vet ju alla vem som styr och därmed bestämde att vi i höst kan stå utan vikarier på vissa lektioner samt sparsamhet av inköp av eventuella  läromedel .

 

Jag  säger som betjänten på nyårsafton ..I DO MY BEST  och förlåt alla barn som ev. kan bli drabbade för att jag inte lyckades få alla att förstå vad som är bäst för er  ♥

 

Mariana Ramelius

Ledamot i familjenämnden