Ett intet klarläggande svar på vår interpellation | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Ett intet klarläggande svar på vår interpellation

Svar på interpellation från Sverigedemokraterna 2013 angående kostnader för etablering av verksamhet för ensamkommande barn i Sjöbo kommun

De ramar som migrationsverket ger kommunen, ligger till grund för budget som upprättas. De kostnader som finns i verksamheten beräknas rymmas inom den ersättning migrationsverket beviljar enligt upprättat avtal. Övriga kostnader inom denna verksamhet är återsökningsbara från migrationsverket.

Ramarna gäller så länge de går i skola och / eller till 21 års dagen.

Villkoren för de ensamkommande barnen är detsamma som för villkoren för barn / ungdommar födda i Sverige.

Bostadsfördelningen till de ensamkommande har inga andra villkor än för andra barn / ungdomar
Födda i Sverige.

I Sjöbo kommun fördelas inte bostäder till några ungdomar. När man har gått ut gymnasiet och/ eller uppnått 21 års ålder förväntas man klara sin egen försörjning samt skaffa bostad själv. Innan 21 års ålder har föräldrarna försörjningsansvar om man går i gymnasiet eller annan utbildning. Inom verksamheten ensamkommande barn övertar kommunen vårdnadshavarens roll.

Tolkar förmedlas av tolkförmedling i Lund. De tillhandahåller alltid tolkar utifrån behov. Kostnaderna beräknas ingå i ramen för verksamheten.

Magnus Karlsson
Ordförande familjenämnden