Enig nämnd biföll SD yrkande! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Enig nämnd biföll SD yrkande!

Rubrik i dagens Ystad Allehanda!

300 hushåll testar ny sopsortering!

http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/300-hushall-testar-ny-sopsortering/

Citat ur artikel:

” Patrik Ramelius (SD) föreslog att kommunen enbart ska göra test som innebär att insatserna ändras. Ingen annan i nämnden hade något att erinra.”

Slut citat!

 

Fatfyllning April 2013 014Då frågar vi Patrik Ramelius vad detta handlar om:

-Kan du berätta något om förslaget som SD yrkade avslag på?

Ja det fanns två olika. Det förslaget som SD yrkade avslag på kostade drygt 700.000:- för en testperiod på tre månader.

-Var ni eniga i arbetsgruppen, som lade fram förslaget, att man skulle testa två olika varianter ute bland vissa hushåll?

Nej, jag var emot det dyra förslaget redan där.

-Varför ansåg du att man inte skulle testa båda förslagen som arbetsgruppen lagt fram ?

Testförslag 1 som nu är beslutat, var ett förslag som alla i avfallsgruppen ansåg vara en bra lösning inför nästa upphandling. Det uppfyller de önskemål som kommit in från medborgarna och de synpunkter som årets undersökning kommit fram till, vad avser förändringar i storlek på de olika fraktioner som finns i 4 fackkärlen. Min tanke var då, varför lägga ner tid och pengar på ytterligare ett test? Det hade även inneburit fler och dyrare investeringar i samband med upphandlingen.

-Hur gick det till när du anförde SD:s  ”förslag” om att hushållen bara skulle testa en variant av sopsortering?

SD yrkade avslag på testförslag 2, vilket S också höll med om. Därefter ajournerade sig Alliansen, för att sen medge att vårt yrkande var det rätta alternativet.

 

Joakim folkessonDå ställer vi nästa fråga till vår nytillträdde ersättare Joakim Folkesson, som fick hoppa in som ordinarie ledamot på sitt första möte.

-Hur tyckte du det var att göra ”politisk karriär” i tekniska nämnden i samband med att ett yrkande från SD fick bifall ?

För det första tycker jag att ett test av sopkärl till en kostnad av över 700 000 kr är riktigt tokigt! Jag anade att något var på gång vid alliansens ajournering.  Jag tänkte att det berodde på Patriks yrkande, och att de förstått att vi hade rätt. Med andra ord så började de nog förstå att man skulle bli ”tvungen” att rösta med Sverigedemokraterna.

 Det var ett trevligt sätt att börja sin ”politiska karriär” på, och mitt första intryck i nämnden är att det är ett glatt och trevligt gäng. Det ska bli spännande att få fortsätta sätta prägel på politiken, och igår visade vi att man kommer långt med sunt förnuft, och därmed sparade vi 700.000 åt kommunens skattebetalare.

Då avslutar vi den lilla frågestunden med att konstatera att det gjordes ett bra jobb av Sverigedemokraterna i Tekniska nämnden, och önskar dem lycka till i fortsättningen.

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius