Efter Arbetet | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Efter Arbetet

I Efter Arbetet har jag av Egil Söderin utmålats som en hemsk Sverigedemokrat. Jag har aldrig utryckt att alla Romer är kriminella däremot har jag sagt att om man är uppväxt som Rom i Rumänien så har man förmodligen varit tvungen att begå handlingar som här betraktas som kriminella, bara för att överleva i det Rumänska samhället och att det förmodligen inte är lätt att anpassa sej till ett lagligt liv här i Sverige om man kommer hit. Jag har hellre aldrig påstått att flyktingar är generellt kriminella bara konstaterat att när man någon gång i Kvällsposten publicerat Ikaroslistan så är där inte särskilt många Svenska namn på den.

Jag är emot all kriminalitet oavsett om den begås av utlänningar eller Svenskar och den skall bestraffas likadant oavsett härkomst.

När jag någon gång har länkat till andra medier på nätet så har jag gjort det för att visa att det finns andra åsikter som dagstidningarna aldrig skriver om. Dom behöver inte nödvändigtvis vara sanna utan var och en får tolka dom som man själv anser vara rimligt, liksom när man läser dagspressen och kvällstidningarna eller Efter Arbetet.

Lars-Wilhelm Larsson

Vice.Ordf. SD-Sjöbo