Budget . | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Budget .

Den 17/6 2015 hade vi kommunfullmäktigemöte och på agendan stod bland annat budget för 2016 .

Vi har arbetat i många timmar för att försöka få fram en så bra budget som möjligt med den knappa tid som fanns .

Vi är många nya i SD Sjöbo så det tar lite tid innan allt sitter på plats så nästa budget hoppas vi ska bli ännu bättre .

 

Här kommer en länk till budgeten SD budget 2016 Sjöbo kommun .

 

En stor eloge till vår gruppledare Lars-Wilhelm Larsson som framförde vår budget i KF idag vilket han gjorde med bravur .

Även en eloge till Gert Ask samt Bengt Ohlsson som hjälpte till att föra vår talan angående budgeten .

 

Mariana Ramelius

Ordförande  SD Sjöbo

Ekonomi

Ekonomi