Att föra en konsekvent politik angående personalindragningar i förskolan. | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Att föra en konsekvent politik angående personalindragningar i förskolan.

På tal om att föra en stringent politik!

Läs Familjenämndens protokoll från den 19/10-2017!

Här visade S, socialdemokraterna, än en gång att man inte för politik på riktigt, utan man bara lägger fram motioner och åsikter på en massa saker som man vet ej går att genomföra.

Vi får väl hoppas att de inte får styra vår kommun 2019 och framåt!

 

SD yrkade givetvis avslag på liggande förslag om resursfördelningssystemet som var baserat på att dra in på personaltätheten. Alla andra partier röstade bifall så även S . Vi lämnade in en skriftlig reservation som finns med i protokollet.

http://www.sjobo.se/pagefiles/44068/Familjen%c3%a4mnden%20171019.pdf

 

 

 

SD för barnens bästa och en bra grund är viktig att ha med sig när man börjar skolan.

Mariana Ramelius          Fredrik Jönsson

Ledamöter i Familjenämnden