Årsmötet ledde till en stark lista inför valet 2014 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Årsmötet ledde till en stark lista inför valet 2014

Årsmötet 2014 som i år även var valkonferens är nu avslutat. 

Den nya styrelsen består av:

Lars-Wilhelm Larsson

Ordförande

Anders Nilsson

V.Ordförande

Johan Holgersson

2:e V. Ordf.

Sven Jönsson

Kassör

Hans Erling Jensen

Sekreterare

Bengt Ohlsson

Ledamot

Doris Cych

Ledamot

Lars Swärd

Ledamot

Allan Backson

Ledamot

Lars Tilly

Ledamot

Fredrik Jönsson

Ledamot

Jimmy Malmros

Ledamot

Gert Ask

1:e Suppleant

Bodil Schibli

2:e Suppleant

kommunhuset
Vi ser med tillförsikt på valet 2014, efter att vi fått en stark lista med kunniga och engagerade politiker som är redo att styra kommunen efter valet 2014.

De namn som blev uttagna till våra vallistor inför kommunvalet 2014-2018 är följande:

1

Lars-Willhelm Larsson

52

2

Anders Nilsson

47

3

Johan Holgersson

39

4

Bengt Olsson

70

5

Hans Erling Jensen

63

6

Lars Tilly

47

7

Doris Cych

85

8

Allan Backson

74

9

Lars Swärd

66

10

Jimmy Malmros

34

11

Gert Ask

68

12

Christina Sjömark

49

13

Emilia Jarl

26

14

Mitch Urshagen

22

15

Gunnel Rosen

74

16

Jolanta Anderberg

65

Några ord ifrån vår omvalde Ordförande Lars-Willhelm Larsson:

”Jag får börja med att tacka för förtroendet att för andra gången bli vald till ordförande i SD-Sjöbo. Jag vill också tacka Mikael Eskilandersson som ledde årsmötet till oss, även ett stort tack till er som har hjälpt till med allt runt omkring, som ett årsmöte innebär och naturligtvis alla de medlemmar som tog sig tid att närvara denna dag.”

Jag Anders Nilsson tackar själv för förtroendet att bli vald till V.Ordförande och som avgående sekreterare önskar jag den nytillträdde Hans Erling Jensen lycka till med att förvalta detta uppdrag. Ett stort tack till Mikael Eskilandersson som ställde upp som mötesordförande samt till alla er som bidrog med att arrangera årsmötet och inte minst medlemmarna som närvarade.

Anders Nilsson och Lars-Willhelm Larsson.