Årsmöte 2020 02-09 | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Årsmöte 2020 02-09

Sverigedemokraterna Sjöbo hade söndagen den 9 februari sitt årsmöte på Hemvärnsgården i Sövde. Årsmötet var välbesökt och partiets riksdagsledamot Michael Rubbestad från Stockholm var den som höll i klubban under själva årsmötet.

Till ny ordförande, efter Lars-Wilhelm Larsson, valdes Kent Borgström. Som vice ordförande valdes Staffan Olenskjöld och som andre vice ordförande Jozefine Nybom.

Övriga ledamöter och suppleanter som valdes in i nya styrelsen är Maria Larsson, Joakim Folkesson, Mats Pålsson och Emil Berggren.

Vi vill passa att framföra ett stort tack till den avgående styrelsen. Det arbete som lagts ner under åren ligger till god grund för nästa steg. Nu börjar insatserna för att nå 40% i kommunvalet 2022!

Nya styrelsen SD Sjöbo 2020

Avgående ordförare Lars-Wilhelm Larsson överlämnar till tillträdande Kent Borgström

Ordföranden som består av till vänster Lars-Wilhelm Larsson i mitten Michael Rubbestad och till höger Kent Borgström

Vår årsmötes ordförande Michael Rubbestad fick några mode tips av Joakim Folkesson och Lars Norrman