Årsmöte | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Årsmöte

Årsmöte SD 2015 060 Från vänster: Filip, Mikael, Lars, Mariana, Gert och Ankie

Då har det varit årsmöte och jag vill passa på att tacka för att ni gav mig förtroendet att bli ordförande för SD Sjöbo i ett år framöver. Jag vill även berätta att jag känner ett stort förtroende för de människor som jag ska arbeta tillsammans med i styrelsen.
Styrelsen ser ut som följer: Ordförande: Mariana Ramelius, Vice ordförande: Gert Ask,
Kassör: Ankie Holm, Sekreterare: Mikael Rydberg och Ledamot: Lars Tilly
Suppleanter: Lars Wilhelm Larsson, Filip Hansson och Bodil Schibli

Jag kan även berätta att vi hade fint besök på vårt årsmöte. Det var Riksdagens andra vice talman Björn Söder som ställde upp som ordförande och det gjorde han med hedern i behåll. Sedan berättade han lite om sig själv och sitt arbete i Sverigedemokraterna, vilket även våra två andra besökare Riksombudsman Anders Olin och Tommy Nilsson sekreterare i SD Syd gjorde. Ett stort tack till dem för att de kom.

Vi i den nya styrelsen vill även passa på att tacka den avgående ordföranden Lars-Wilhelm Larsson för det jobb han har lagt ner under sin tid och vi är tacksamma för att han är kvar som suppleant och kan bidra med sin kunskap till oss.
Nu ska vi alla göra vårt bästa för Sjöbo kommun och för att SD ska växa.

Mariana Ramelius
Ordförande