Vägbelysningen på Ilstorpsvägen förbättras och cykel och gångväg anläggs | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Vägbelysningen på Ilstorpsvägen förbättras och cykel och gångväg anläggs

Motion  till  KF  2010-11-24

Eftersom allt fler bor året runt i Sjöbo Sommarby och Svansjö området, och många är beroende av kollektivtrafiken, icke minst skolungdomar, så bör vägbelysningen på Ilstorps vägen förbättras och cykel – och gångväg anläggs.

Därför yrkar Sverigedemokraterna;

– att pengar för detta budgeteras redan nästa år.

Bengt Ohlsson

Ordf SD Sjöbo