Stötta lokala företagare ! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Stötta lokala företagare !

I dessa tider måste vi alla försöka att bistå våra lokala företagare, utan dom finns risken att
mycket av det som vi alla tar för givet inte kommer att finnas efter denna pandemi!
Lokal patriot kan vara ett laddat uttryck men kommer att behövas mer nu än någon sin tidigare.