Yrkande om partistöd! | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Yrkande om partistöd!

Dagens artikel i YA !

http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/forsenade-partier-riskera-att-mista-sitt-stod-for-2017

Citat:

– Vi kan inte begära att medborgarna följer reglerna, om vi inte själva är ett föredöme, menar Mariana Ramelius (SD).

Citat:

Mariana Ramelius försvarar SD:s bidrag till moderpartiet med att avdelningen får tjänster tillbaka.

– När vi till exempel vill göra ett utskick i Sjöbo, betalar rikspartiet portot, säger hon.

Felciterad : Jag sa att vid vissa utskick kunde vi få hjälp uppifrån med tryck och utskick och därmed betalade de kostnaden för utskick.

 

Partistöd!

SD yrkade att man ej skulle betala ut partistöd till dem som inte lämnat in redovisning i tid.
SKL ,Sveriges kommun och Landsting skriver så här om partistöd:

”Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.”

Sjöbo kommun har skrivit i sina regler att :

”Inget stöd utbetalas om man inte lämnat in redovisning i tid ”

Kommunens regler är till för att följas och det gör vi när det gäller våra medborgare, och ska givetvis göra det när det gäller oss själva med. Vi politiker ska föregå med gott exempel,och då ska vi följa våra regler och inte göra om dem när ”regelbrott” begås.

Reglerna säger ”Inget stöd” och inte någon sänkning med procent som Centern förordade. Centerns förslag är ett försök att ändra reglerna i efterhand.

Vi politiker har visst om detta sedan i början av förra året och i februari i år fick vi hem en blankett som skulle fyllas i. Så det har funnits både tid och vetskap om detta.

 

Därför Yrkade SD att partistöd ej skulle betalas ut till de partier som ej lämnat in redovisning i tid. Socialdemokraterna yrkade med oss. Efter diskussioner så ajournerade alliansen sig och kom sedan in och yrkade på återremiss.

Då ställdes vårt yrkande åt sidan och frågan blev om man skulle ha återremiss eller ärendet skulle avgöras ”idag”. SD och S ansåg att ärendet skulle avgöras på plats ”idag”.

Röstningen om detta blev 7 för återremiss och 5 för avgörande på plats.

Så fortsättning följer….

Angående att vi skickat pengar till ”moderpartiet” så är det tillåtet om man redogör vad pengarna gått till och det har vi gjort.

Så fortsättning följer….

 

Vid tangentbordet

Mariana Ramelius