Motion TBC | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motion TBC

barnhand 

 

Motion:

Sjöbo 2/3-2016

 

Motion om att all personal på förskolor/skolor, hemtjänst, personal på LSS och särskilda boende samt brukare och elever från riskländer ska testas om de bär på smittan TBC.

Allt oftare läser man om vuxna och barn som blir smittade av TBC.

Våra Förskolor och skolor är ställen där smitta ofta sprids.
Förskolan/skolan är ”perfekt” för smittspridning eftersom många personer vistas nära varandra på små ytor. Därför borde tbc-test vara obligatoriskt innan man får anställning inom dessa verksamheter.

Folkhälsomyndigheten skriver så här:

Tuberkulos är en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och cirka två miljoner dör. Flest sjukdomsfall och dödsfall inträffar i Afrika och Asien.

Globalt är tuberkulos en sjukdom som främst drabbar yngre vuxna, men även barn och äldre insjuknar.
Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande sker en inhemsk smittspridning, både bland barn och vuxna, främst hos utrikes födda. Sjukdomen har fått förnyad aktualitet genom:

1.Kopplingen till hiv/aids-sjukdomen, som ökar mottagligheten och därmed bidrar till en ökad spridningsrisk,
2.Uppkomst och spridning av bakteriestammar som är resistenta mot tuberkulosläkemedel.

Den ökande spridningen av både hiv och så kallad multiresistent tuberkulos har ytterligare försämrat en allvarlig situation i många länder i bland annat Östeuropa, Centralasien och södra Afrika.

Många smittas i barn- och ungdomsåren och smittrisken är störst vid nära och upprepad kontakt inomhus.

Sjukdomen är inte utrotad i Sverige och enligt folkhälsomyndigheten så har de flesta som insjuknar i tuberkulos kommit till Sverige under de senaste fem åren.

I Sverige välkomnar vi alltfler från andra länder och de ska givetvis ut på arbetsmarknaden. Detta innebär att vi även får flyktingar från ovanstående länder inom vår förskola/ skola och vårdområden så småningom.

Därför yrkar Sverigedemokraterna att:

All förskole/skol personal samt vårdpersonal inom kommunen ska testas för tbc innan de får anställning i våra verksamheter.

Alla nykomna brukare och elever från riskländer ska testas för tbc innan de får tillträde till verksamheterna.

 

Sverigedemokraterna Sjöbo

Mariana Ramelius

Lars-Wilhelm Larsson

 

”Intervju från Skånska Dagbladet gällande denna motion :

Det har omtalats ganska mycket att tbc återkommit till Sverige, säger Mariana Ramelius som sitter i kommunstyrelsen för SD.

Partiet vill även att brukare och elever från ”riskländer” ska testas.

– De som kommer från de länder där man har de här sjukdomarna ska testas. Våra äldre och barn är mest utsatta. De är på platser där det finns många människor på liten yta, säger Mariana Ramelius.

Har du hört om att det här problemet skulle finnas i Sjöbo?

– Nej, det har jag inte. Men vi vill inte ha hit det. Därför lämnar vi in motionen.

Finns det en risk att personal eller andra ser det som kränkande att bli testade?

– Jag kan inte se vad det skulle vara för kränkande med det? Risken finns alltid, det gör det med alla idéer. Men det är inte meningen, utan vi vill allas bästa.

Slut intervju”

Hela artikel finns att läsa i skånskan den 30 /3-2016. Där finns även intervju med lärarförbundet i Sjöbo och deras syn på saken.

 

Motionen skickades vidare och kommer upp i KF för beslut framöver så fortsättning följer .

 

Vid pennan

Mariana Ramelius