SD vill värna om de äldre | Sverigedemokraterna i Sjöbo

SD vill värna om de äldre

kommunhusetSärskilt yttrande till delårsbudget.

Vård och omsorgsnämnden har fått till uppgift att se vad man kan göra åt underskottet som idag beräknas bli 3,9 miljoner.
Minusresultatet ligger till största del på hemtjänsten. Vårdbehovet har ökat med kunder som har ett större hjälpbehov.
Detta underskott är omöjligt att göra något åt just nu men planering finns för att effektivisera på lång sikt.
Blir dessa effektiviseringar bra?

Vi i Sverigedemokraterna ser att konsekvenserna kan bli mer stress hos kunderna för att tider ska hållas vilket kommer att innebära stress och oro för våra äldre.

Vi i Sverigedemokraterna anser inte att välfärden ska krympas utan att den ska ökas och det anser vi inte att den gör på detta sätt.

Eftersom man inte kan spara in på hemtjänsten så mycket som den går back får man se över om det går att spara på andra ställen.

Ett av förslagen är :
Avgifter korttidsvården, tekniska hjälpmedel och hemrehab . Vi anser att detta är en försämring i vår välfärd samt att det kan innebära att äldre inte ansöker om hjälpmedel i tid vilket kan innebära fallskador och försämrad livskvalite om man anser sig inte ha råd att ansöka om hjälpmedel. Detta förslag innebär en besparing på ca 250-300.000 kronor .

Vi anser inte att detta förslag är något som Sverigedemokraterna kan stå bakom och därför har vi också reserverat oss mot detta beslut.

Vi vill även göra ett tillägg angående privatiseringen gällande matsalen på Kärnan. Vi kan tänka oss att genomföra denna åtgärd om man ser till att begära marknadsmässig hyra för att det ska bli lika villkor i konkurrens med de andra privata restaurangerna i byn. Vi vill även att man ska sätta villkor i upphandlingen som innebär att vi kan garantera att våra kunder får minst samma kvalite på maten som våra andra kunder får på de andra boenden.

Sverigedemokraterna vill värna om våra äldre och anser därför att det inte ska göras besparingar som sänker vår välfärd utan vi ska istället arbeta för att de äldre kan bibehålla sin livskvalite. Med andra ord så anser vi inte att besparingar ska ske gällande våra äldre utan det borde vara mer befogat med ett tillskott från kommunfullmäktige.

Mariana Ramelius SD ledamot i Vård och Omsorg

Allan Backson SD ledamot i Vård och Omsorg