Motion om tomma fastigheter | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Motion om tomma fastigheter

Lars-Wilhelm Larsson

MG_9171_2Igår den 18 maj-2015  lämnade Sverigedemokraterna i Sjöbo in en motion till kommunen . Den kommer förhoppningsvis att tagas upp på nästa kommunfullmäktigemöte som är den  17 juni -2015.

Motion om tomma fastigheter

I Sjöbo kommun finns det fastigheter liksom i många andra kommuner som står tomma och är svårsålda både privatägda och kommunal ägda. Det kan vara byggnader som tidigare har varit hotell eller äldreboenden som nu har blivit otidsenliga. Med dagens invandringspolitik har dessa blivit intressanta för alla sorters företagare inom den sociala flyktingindustrin, där det finns näst intill obegränsade möjligheter att tjäna snabba pengar, där kommunerna sedan står med kostnaderna för kalaset.  Sjöbo kommun har fram till nu varit förskonad från sådana verksamheter, mycket på grund av vår genom tiderna förståndiga inställning till flyktingmottagning. På senare år har det dock förts en politik som kan verka uppmuntrande för företag liknande Bert Karlssons förläggningar att etablera sig i kommunen. Nu har enligt tidningarna det första företaget i denna lycksökarbransch knackat på dörren till kommunen och vill etablera sig i Vollsjö och köpa Hotell Svea för att där bedriva asylboende. Eftersom detta kan bli en mycket dålig utveckling för kommunen både vad gäller kostnader, sociala problem och undanträngande av annan verksamhet såsom vandrarhem och turistverksamhet måste kommunen snabbt ta fram en policy som går ut på att köpa in dessa fastigheter och skapa en mer positiv användning av dessa. Man kan till exempel skapa mindre boenden för våra ungdomar, vilket är en bristvara i kommunen.

 

Därför yrkar vi att: 

– Kommunstyrelsen snarast utreder om det är möjligt att lösa in de tomma fastigheterna i kommunen som kan tänkas komma i anspråk för asylboende och dylikt.

 

– kommunstyrelsen tar fram en policy för att hindra denna lycksökande verksamhet att etablera sig i kommunen.

 

Lars-Wilhelm Larsson

Gruppledare SD Sjöbo