Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Vår valsedel 2018

  Av lars-wilhelm.larsson den 21 mars, 2018
  0

  1 Monica Rörstam 55 Massageterapeut
  2 André af Geijerstam 33 Företagare
  3 Lars Olof Willy Norrman 60 Kontrollant
  4 Leif Jönsson 56 Ordningsvakt
  5 Titti Swenson 57 Socionom
  6 Krister Persson 72 Pensionär
  7 Lars Svärd 71 Elinstallatör
  8 Maria Larsson 32 Undersköterska
  9 Kent Borgström 52 Pedagog
  10 Joakim Folkesson 52 Grovarbetare
  11 Susann Gustafsson 53 Djurvårdare
  12 Staffan Olénskjöld 57 Trafikledare
  13 Stig Lennart Alle Holm 76 Pensionär
  14 Preben Keldebäk 63 Sjukpensionär
  15 Mats Pålsson 56 Rangeroperatör
  16 Linus Nilsson 31
  17 Ann-Sofie Pedersen 49 Undersköterska
  18 Jolanta Anderberg 70 Pensionär
  19 Bengt Olsson 75 Sjökapten
  20 Denny Gansler 57 Regionchef
  21 Emil Berggren 22 Arbetsledare
  22 Doris Cych 91 Pensionär
  23 Nicklas Knöös 28
  24 Lars Tilly 53 Egenföretagare
  25 Magnus Nilsson 52 Egenföretagare
  26 Gert Ask 73 Ingenjör
  27 Roland Andersson 71 Pensionär
  28 Karl-Erik Andersson 59 Montör
  29 Jonny Karlsson 75 Pensionär
  30 Lars Wilhelm Larsson 57 Maskinförare
  31 Anna Maria Kettisen 49
  32 Bengt Göran Uno Mårtensson 68 Chaufför
  33 Bo Göran Nilsson 55 Chaufför
  34 Carina Holmberg 59 Undersköterska
  35 Carina Nilsson 56 Chaufför
  36 Claes-Åke Åkesson 50 Montör
  37 Dennis Rosengren 34 Maskinist
  38 Anders Söberg 62 Småbrukare
  39 Joakim Hansson 42 Djurskötare
  40 Lars Robert Christensson 40 Chaufför
  41 Marion Magnom 66 Pensionär
  42 Niklas Håkansson 28 Murare
  43 Nina Magnom 46 Undersköterska
  44 Peter Nilsson 59 Arbetsledare
  45 Pär Kettisen 55 Maskinförare
  46 Ted Persson 36 Egenföretagare
  47 Tomas Wachner 40 Sprängare
  48 Erik Gårdenhag 54 Mekaniker

 • KF 2017-10-25! SD två yrkande!

  Av mariana.ramelius den 27 oktober, 2017
  0

  På punkt två ”delårsrapport” så hade vi nedanstående yrkande samt en skriftlig reservation eftersom vårt yrkande blev nedröstad.

  Frågan som kan uppstå för er som inte var där : Varför röstade inte SD med S i slutet?:

  Svar: Vi hade ändå inte vunnit eftersom ingen i” de styrande ”röstade på S eller SD i första omröstningen. Hade någon bland ”de styrande röstat” för att S förslag skulle stå mot deras då hade det varit en ide att rösta på S i andra omgången för att se vad som hände med ”de styrande” som röstat för S i första omgången. Nu visste vi att det skulle bli ”de styrande” förslag som skulle vinna och då kunde vi hålla kvar vid vårt förslag eftersom vi ville att nämnderna skulle få i uppdrag att lämna en noggrann konsekvensanalys på varje sparförslag.

  En reflektion som vi nämnde men inte tidningarna skrev om var att det pratades om att det var effektiviseringar men vi kallar det för rena besparingar.

  SD sparar inte på barnen och de äldre!

   

  Här kommer länk till tidningsartikel samt ett citat, sedan kommer vår skriftliga reservation.

  Ovanligt het debatt om besparingar

  Citat ur artikel: Sverigedemokraterna ville, precis som de rödgröna, stryka uppmaningarna till nämnderna om återhållsamhet, men även lägga till ett eget yrkande om att nu begära in konsekvenser till nästa rapport.

  – Frågan är vad det beror på att nämnderna inte kan hålla sin budget. De kanske har fått för snava ramar från början? menade Mariana Ramelius (SD). Slut citat

   

  Här kommer vår skriftliga reservation:

   

  Sjöbo 2017-10-25

   

              Skriftlig reservation på punkt två, delårsrapport.

   

  Bakgrund:

  Sverigedemokraterna yrkade på punkten gällande delårsrapporten enligt följande:

   

  Sverigedemokraterna yrkar att punkt 1 och 2 och därmed också 3 tas bort i det liggande förslaget, istället lägger man till en punkt som lyder enligt följande:

  1. Vi ger nämnderna i uppdrag att ge förslag på hur man kan få ekonomisk balans enligt god ekonomisk hushållning utan att det får konsekvenser i verksamhetsperspektivet. För att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ska kunna göra en bedömning av detta så måste man ha en noggrann konsekvensanalys på varje förslag. Detta ska redovisas vid nästa uppföljning till kommunstyrelsen.

  I övrigt så följer yrkandet det liggande förslagets beslutspunkter.

  Skriftlig reservation:

  Så klart skall alla nämnder följa god ekonomisk hushållning både finansiellt och verksamhetsmässigt och det är kommunstyrelsen/kommunfullmäktiges uppgift att tillse att det följs. Men vi kan inte sätta krav på att åtgärder ska vidtas, för att nå ekonomisk balans om vi inte vet vilka konsekvenserna blir verksamhetsmässigt, vilket man gör i liggande förslag. Om kommunstyrelsen och kommunfullmäktige inte tar hänsyn till god ekonomisk hushållning ur verksamhetsperspektivet innan man beslutar att nämnderna ska vidta åtgärder ur finansiellt perspektiv så har man enligt oss tagit ett fel beslut

  Vi fick presenterat en väldigt dålig redovisning från nämnderna gällande konsekvenserna eller kanske ska vi säga att det i stort sett saknades konsekvensanalyser på de planerade besparingarna. För att kommunfullmäktige ska kunna göra en bedömning av förslagen så måste nämnderna lämna in en noggrann konsekvensanalys på varje förslag.

  Därför yrkade vi på ovanstående yrkande vilket röstades ned och kommunstyrelsen förslag röstades igenom.

  Vi reserverar oss med det bestämdaste mot KS förslag att ålägga nämnderna ekonomiska besparingar innan vi vet vilka konsekvenser det får. Det är lika viktigt för oss i kommunfullmäktige att titta på god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektiv som ekonomiskt perspektiv.

   

  Gruppledare Lars-Wilhelm Larsson                       Mariana Ramelius                                   

  Ledamot i kommunfullmäktige                              Ledamot i kommunfullmäktige

  För Sverigedemokraterna i Sjöbo

  Punkt fyra ” antal ledamöter i Kommunfullmäktige” så yrkade vi på att dra ner på ledamöter.

  Här är länk till artikel om detta från Ystad allehanda:

  Antalet ledamöter debatterades

  Citat ur artikel:

  Lars-Wilhelm Larsson (SD) gav ett svar:

  – Har ni hört talas om folkets röst? undrade han, och berättade att han fått frågan varför det sitter så många ledamöter i fullmäktige i Sjöbo, när det räcker med betydligt färre enligt lagen.

  Slut citat

  Fråga: Varför besvarade ni inte Jörgen Jönssons”påhopp”?

  Svar: Vi har redan ”diskuterat” detta i en insändare. Kommer egen information om detta på hemsidan om någon dag.

  Vårt förslag röstades ned och vi reserverade oss mot det beslutet.

   

  Vid tangent bordet

  Mariana Ramelius

 • Att föra en konsekvent politik angående personalindragningar i förskolan.

  Av mariana.ramelius den 25 oktober, 2017
  0

  På tal om att föra en stringent politik!

  Läs Familjenämndens protokoll från den 19/10-2017!

  Här visade S, socialdemokraterna, än en gång att man inte för politik på riktigt, utan man bara lägger fram motioner och åsikter på en massa saker som man vet ej går att genomföra.

  Vi får väl hoppas att de inte får styra vår kommun 2019 och framåt!

   

  SD yrkade givetvis avslag på liggande förslag om resursfördelningssystemet som var baserat på att dra in på personaltätheten. Alla andra partier röstade bifall så även S . Vi lämnade in en skriftlig reservation som finns med i protokollet.

  http://www.sjobo.se/pagefiles/44068/Familjen%c3%a4mnden%20171019.pdf

   

   

   

  SD för barnens bästa och en bra grund är viktig att ha med sig när man börjar skolan.

  Mariana Ramelius          Fredrik Jönsson

  Ledamöter i Familjenämnden

 • SD vill ha färre ledamöter i kommunfullmäktige!

  Av mariana.ramelius den 18 oktober, 2017
  0

  Artikel i Ystad Allehanda 2017-10-12 :

  http://www.ystadsallehanda.se/sjobo/sd-vill-ha-farre-ledamoter/

  Citat ur artikel:  –Sjöbo är en till ytan stor kommun, och för att få en bra fördelning behövs det 49 ledamöter, säger kommunalrådet Magnus Weberg.

  Sverigedemokraterna var dock av en annan åsikt, när frågan diskuterades i kommunstyrelsen. De menade att 39 ledamöter var tillräckligt. Slut citat

  Med anledning av beslutet i kommunstyrelsen och ovanstående artikel skickad  SD Sjöbos gruppledare Lars-Wilhelm Larsson in följande insändare,som är inne i dagens YA (2017-10-18):

   

  ”Ett överdrivet stort kommunfullmäktige

  Kommunalrådet Magnus Webergs argument för att behålla 49 mandat i fullmäktige är verkligen besynnerliga, han påstår att det är viktigt att ha 49 mandat för att kommunen är stor till ytan. Det har ju absolut inget

  med det att göra, utan hur partierna fördelar sina kandidater.

  Det finns alltså ingenting som säger att man får en bättre fördelning på mandaten för att man har ett stort kommunfullmäktige och det är ett ganska konstigt tänkande när man vill slimma alla andra kommunala verksamheter.

  Vi i Sverigedemokraterna anser det är viktigt att hushålla med alla kommunens resurser, även om det är relativt små kostnader som sparas med tio mandat mindre i fullmäktige, hur blir vi annars trovärdiga i alla andra sammanhang där vi vill hantera kommunens medel varsamt?

  Moderaterna och Socialdemokraterna är också väldigt försiktiga när vi diskuterar kommunens organisation och kommer inte med besked från i allra sista stund, det verkar som det viktiga är att det inte blir något som SD föreslagit.

  Det som också är förvånande i den här frågan är det tysta samarbete som tycks råda emellan Socialdemokrater och Moderater. Kliar du min rygg så kliar jag tillbaka, det kommer inte att leda till en minskad politisk organisation i kommunen, så länge dessa två rödblåa partier har något att säga till om.”

  Gruppledare

  Lars-Wilhelm Larsson

  För SD Sjöbo

   

 • Insändare: Hur tänkte S när de röstade om indragning av förskolepersonal?

  Av mariana.ramelius den 17 oktober, 2017
  0

  Här kommer länk till vår hemsida om familjenämndsmöte där punkten om indragning av förskolepersonal togs upp:

  https://sjobo.sd.se/skriftlig-reservation-gallande-punkten-som-handlar-om-familjenamndens-internbudget-2017-09-26/

  Här kommer kommunens/familjenämndens protokoll angående detta möte:

  http://www.sjobo.se/PageFiles/44068/Familjen%c3%a4mnden%20170921.pdf

   

  Insändare från SD till socialdemokraterna YA 2017-10-10 :

  Hur tänkte ni S ?

  http://www.ystadsallehanda.se/insandare/socialdemokratiska-beslut-forvanar/

  Insändare gällande neddragning av förskolepersonal!

  Vi blir ofta förvånade över socialdemokraternas beslut.

  De säger att de för oppositionspolitik för att de vill visa vad de vill och lägger motioner som inte är möjliga att genomföra på grund av ekonomiska begränsningar.

  Vad händer när de kan påverka På Riktigt?

  När vi sitter i familjenämndens arbetsutskott och SD yrkar

   ”Ingen minskning av personaltätheten i förskolan i familjenämndens resursfördelningssystem ska ske, samt att kommunfullmäktiges effektiviseringskrav på 0,38 % inte ska ske genom att i resursfördelningssystemet minska personaltätheten i förskoleklass och fritidshem. I övrigt bifall till upprättat förslag. ”

  Detta yrkande har SD eftersom de styrande vill göra denna neddragning.

  Då deltar inte S i beslut.

  I Familjenämnden lägger S fram eget förslag, samma som vårt men med ett tillägg. Våra förslag ställs mot varandra för att se vilket som ska vara motförslag till de styrandes. SD vinner för att SD får två röster från de styrande. De visar tydligt att de röstar med oss i SD.

  Då tänker SD att nu räddar vi förskolan från nedskärningar för det vill S och vi har två med oss från de styrande.

  Vad gör S då när de styrande och SD förslag ställs mot varandra? De lägger ned sina röster och då vinner de styrande.

  Analys: S ville inte på allvar stå upp för förskolan och/eller sitter man i knät på moderaterna. Genom att göra som de gör så ser det ut som man vill rädda förskolan, men På Riktigt räddar man Moderaternas förslag tillsammans med KD.

  Sverigedemokraterna som vill göra skillnad På Riktigt”

  Mariana Ramelius

  Ledamot Familjenämnden/ Familjenämndens arbetsutskott

  Fredrik Jönsson

  Ledamot Familjenämnden

   

  Här kommer socialdemokraternas svar till SD !

  På grund av att texten är deras kan vi bara länka till den i YA 2017-10-13 :

  http://www.ystadsallehanda.se/insandare/sd-beslut-som-forvanar-pa-riktigt/

   

   

  SD svar till texten i ovanstående länk kommer här från Ystad Allehanda 2017-10-17:

  http://www.ystadsallehanda.se/insandare/s-mojliggjorde-besparingarna/

  ”Svar till socialdemokraterna

  Sverigedemokraterna gjorde yrkande i familjenämnden, vilket handlade om punkterna som fanns på dagordningen. Om vi fått igenom vårt yrkande och alliansen sen kommit med nya ”sparförslag” fick de besluten tagas då och inte i läget som fanns. Socialdemokraterna hade en möjlighet att stötta SD i beslutet mot personalindragningar, men ni ställde er istället för personalindragningar genom att avstå att rösta.

  Är det att värna om våra anställda och få dem att må bra? Det beslutet kan ni inte komma ifrån genom att säga att inga besparingar ska verkställas. Genom att avstå från att rösta såg ni till att besparingar gjordes, På Riktigt. Gällande att ni är emot effektiviseringskrav liksom vi, så kan SD säga nej till alla effektiviseringskrav som alliansen kommer att lägga. Men det kan inte ni, för ni reserverade er aldrig mot de styrandes budget i Juni och därmed har ni antagit den enligt kommunlagen. ” I offentlig förvaltning anses man i juridisk mening ha stött beslutet om man inte reserverar sig.”

  Angående att föra en stringent politik och att våga ta beslut!

  På KS möte före sommaren röstade socialdemokraterna för besparingar i familjenämnden med orden att man måste följa kommunlagen. Nu gör man tydligen tvärtom enligt tidningsuttalanden och jag vet inte om det är att vara stringent. Våga ta beslut är något som SD vågat/vågar men ofta ser vi socialdemokraterna avstå från att ta beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott. Socialdemokraterna har ett delvis betalt oppositionsråd som sitter i ett viktigt organ, kommunstyrelsens arbetsutskott, som ska förbereda ärenden inför KS, där hon ofta väljer att inte delta i beslut. Det är i arbetsutskottet som hon borde ta beslut och få fram oppositionens åsikt från start. Enligt kommunallagen är det inte att föredra att en ledamot gång på gång ej deltar i beslut.

  Gällande Cecilias ord om att SD säger saker i kommunstyrelsen så återkommer jag gärna till det framöver när vi har ett justerat protokoll.

  Sverigedemokraterna vågar ta beslut och det har vi visat många gånger, På riktigt, och vi för inte oppositionspolitik på låtsas, så som socialdemokraterna gör.”

  Mariana Ramelius           Fredrik Jönsson

                           För SD Sjöbo