Sverigedemokraterna i Sjöbo | Sverigedemokraterna i Sjöbo

Sverigedemokraterna Sjöbo

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sjöbo

 • Rösta SD i kyrkovalet!

  Av staffanolenskjold den 11 september, 2021
  0
  Svenska kyrkan ska inte vara en kampanjorganisation för Socialdemokraterna och islamism, det ska vara en kyrka för Sverige.
  Med rätt politik går det att vända utvecklingen och få bukt med alla de allvarliga problem som drabbat vårt land. Många av de skador på det svenska samhället som den destruktiva vänsterliberala politiken lett till kommer att ta mycket lång tid att reparera. Samtidigt är det vår övertygelse att vi kan vända utvecklingen. Också i Svenska kyrkan.
  En röst på Sverigedemokraterna i kyrkovalet 19 september är en röst för att få en bättre kyrka – för ett bättre Sverige.
 • Val folder

  Av staffanolenskjold den 19 juni, 2021
  0
  Hej Sverigevänner!
  Vi lever i intressanta tider så vi tänkte informera lite om vad som har hänt och vad vi jobbar med.
 • Stötta lokala företagare !

  Av staffanolenskjold den 7 november, 2020
  0
  I dessa tider måste vi alla försöka att bistå våra lokala företagare, utan dom finns risken att
  mycket av det som vi alla tar för givet inte kommer att finnas efter denna pandemi!
  Lokal patriot kan vara ett laddat uttryck men kommer att behövas mer nu än någon sin tidigare.

 • Etableringslån till nyanlända

  Av staffanolenskjold den 28 oktober, 2020
  0

  På senaste KF hade vi en motion gällande Etableringslån till nyanlända som ej blev bifallen, dock kommer intuitionen i motionen att genomföras.

  Då juridiken många gånger är snårig så kan den ibland sätta käppar i hjulet för den grundtanke som utgör kärnan i motionen, så var det i detta fall.

  Dom tjänstemän som hela tiden jobbar med att kontrollera det vi motionerar om gör ett otroligt jobb med att granska det som dom får av oss politiker, det känns tryggt att veta att våra tjänstemän har en mycket hög kunskapsnivå, så all heder till dom.

  Här är utdraget ur tjänsteskrivelsen!

  Likabehandlingsprincipen ska vara utgångspunkt gällande återkrav i väntan på annan ersättning. Det bedöms vara möjligt att förena bistånd i avvaktan på etableringsersättning med villkor om återbetalning enligt 9kap2§. Hur beslut om bistånd och beslut om återkrav ska utformas är reglerat i socialtjänstlagen och det finns inte utrymme för kommunen att göra på annat sätt.

  Med anledning av detta kommer nämnden föreslås att bistånd som beviljas under glapp 2 förenas med villkor om återkrav, vilket delvis stämmer överens med motionens intention.

 • Initiativärende till KS

  Av staffanolenskjold den 4 september, 2020
  0